KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

23.06.2021, 11:15

Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (awans z pozycji 6. na 3.) i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu. W Rankingu Uczelni Akademickich 2021 – Akademia WSB znalazła się na 35. miejscu w Polsce (awans z pozycji 42. na 35.) wśród wszystkich Uczelni publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

W czołówce Rankingu Kierunków Studiów znalazły się m.in. Kierunki o bezpieczeństwie - 4. miejsce, Informatyka - 5. miejsce, Zarządzanie - 12. miejsce, Pedagogika - 13. miejsce, Transport - 18. miejsce oraz Fizjoterapia - 24. miejsce. To ogromne wyróżnienie dla Akademii WSB i sukces wszystkich jej Pracowników, Studentów i Absolwentów.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. W tym roku Akademia WSB zajęła 4. miejsce w grupie kryteriów biorących pod uwagę Umiędzynarodowienie, gdzie oceniane są m.in. programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka oraz wielokulturowość środowiska studenckiego.

Zostaliśmy także docenieni pod kątem absolwentów na rynku pracy.
Na podium znaleźliśmy się również w Rankingu Kierunków Studiów. Kierunki o bezpieczeństwie prowadzone w AWSB zajęły 4. miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni w woj. śląskim)

Natomiast biorąc pod uwagę studia magisterskie na kierunku Informatyka, uplasowaliśmy się na 5 pozycji wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni w woj. śląskim). Pedagogika prowadzona w AWSB zajęła 13. miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 3 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim) Wysoko oceniony został także prowadzony w AWSB kierunek Zarządzanie, który zdobył 12. miejsce w kraju w Rankingu Kierunków Studiów (nr 1 wśród uczelni w woj. śląskim). Z kolei kierunek Transport znalazł się na 18. miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim), natomiast Fizjoterapia uplasowała się na 24. miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce (nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim).   

Uroczysta Gala Finałowa odbyła się 22 czerwca 2021 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Dyplomy dla Rektorów najlepszych Uczelni i Dziekanów prowadzących najlepsze kierunki studiów przyznano już 22 raz. Dyplom dla Akademii WSB odebrała Rektor AWSB – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Klasyfikacja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 obejmuje zdecydowaną większość uczelni w Polsce, a Ranking Perspektyw wpisał się w polskim świecie akademickim jako szczególne wyróżnienie. Jego metodologia klasyfikacji uczelni i poszczególnych kierunków wpływają na to, że stanowi on istotne źródło informacji dla kandydatów na studia. Gremium przy ocenie uczelni bierze pod uwagę głos środowiska akademickiego i modyfikuje jego wskaźniki.
W skład zestawienia wchodzą w sumie cztery rankingi: Uczelni Akademickich, Uczelni Niepublicznych, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking kierunków studiów. Kierownikiem kapituły opracowującej Ranking jest prof. Michał Kleiber – były prezes Polskiej Akademii Nauk.

Ranking Uczelni Niepublicznych uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące rankingu można znaleźć na stronie https://2021.ranking.perspektywy.pl/

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  WST - Akademią Śląską Nauk Stosowanych

  Nowa akademia na śląskiej mapie szkół wyższych.Po kilkunastu latach ciężkiej pracy i starań, od dziś Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ofic...

 2. Na uczelniach /

  MWSLiT najlepszą specjalistyczną uczelnią logistyczną w Polsce

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz kolejny w Rankingu Uczelni Niepublicznych – Perspektywy 2022 zdobyła bar...

 3. Na uczelniach /

  Najlepsze prawo - UJ zwycięzcą kolejnego rankingu

  Już po raz 16. redakcja "Dziennika Gazety Prawnej" wyłoniła zwycięzców Rankingu Wydziałów Prawa. Wśród uczelni publicznych pierws...

 4. Na uczelniach /

  UJ z laurem w konkursie Genius Universitatis 2022

  Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa odbyła się kolejna edycja największego i najbardziej rzetelnego konkurs na kreatywną rekrutację szkoły...

Katalog kierunków