KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Uniwersytet Jagielloński kolejny rok na pierwszym miejscu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

22.06.2021, 11:42

Uniwersytet Jagielloński kolejny rok na pierwszym miejscu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

We wtorek 22 czerwca opublikowane zostały wyniki 22. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na pierwszym miejscu znalazła się najstarsza uczelnia w Polsce, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który osiągnął stu procentowy wskaźnik rankingowy! Drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a trzecie Politechnika Warszawska.

Według Rankingu krakowska uczelnia prowadzi 15 najlepszych kierunków studiów: administracja, analityka medyczna, biologia, biotechnologia (mgr), chemia, dietetyka, farmacja, filozofia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo i zdrowie publiczne.

Bardzo wysoko oceniono również historię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikację, pedagogikę, politologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, astronomię, fizykę, informatykę (mgr), matematykę, biotechnologię (mgr), geologię (2. miejsce) oraz archeologię, filologię polską, filologie obce, kierunki o bezpieczeństwie, pedagogikę specjalną, psychologię, ekonomię, geografię, ochronę środowiska (3. miejsce).

„Nie mam wątpliwości, że tego wielkiego przedsięwzięcia nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wysiłki wszystkich członków naszej wspólnoty: nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wyróżnienie Perspektyw pragnę wobec tego z wdzięcznością zadedykować właśnie im” - mówi prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim trwa od 1 czerwca. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2021/2022 to 131 (w tym 4 programy w języku angielskim) studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (studia stacjonarne i niestacjonarne); 140 (w tym 13 programów w języku angielskim) studiów drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne). W ofercie na nowy rok akademicki przewidziano kilka nowości:

 • Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) – kierunek studiów licencjackich skierowanym do osób zainteresowanych językiem i kulturą naszych wschodnich sąsiadów. Kształcenie na tych studiach ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językami ukraińskim i rosyjskim, jak również zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu historii, literatury i językoznawstwa;
 • Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe - to unikalna w skali całego kraju propozycja studiów I stopnia poświęconych językowi i kulturze jednego z ważniejszych pod względem geopolitycznym regionów Europy, jakim są Karpaty (obejmujące tereny Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii). Na kierunku tym studenci będą równolegle uczyć się dwóch języków karpackich – słowackiego i ukraińskiego, do tego będą mieli możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego;
 • Zarządzanie polityką społeczną - kierunek ten to doskonała propozycja dla osób, które aspirują do bycia przyszłymi liderami i menadżerami organizacji publicznych, gospodarczych oraz pozarządowych. Unikalność kierunku wzmacnia dodatkowo oparcie programu na współczesnej teorii nauk o zarządzaniu i jakości osadzonej w kontekście szerokiego spektrum interdyscyplinarnej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji współczesnych problemów społecznych;
 • International Relations and Public Diplomacy (IR-PUB) - studia II stopnia prowadzone w języku angielskim na Uniwersytecie Jagiellońskim, we współpracy z Uniwersytetem w Sienie. Program tego kierunku zakłada wykształcenie specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, którzy będą potrafili celnie analizować sytuację polityczną i ekonomiczną na świecie, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w późniejszej działalności w instytucjach międzynarodowych, państwowych, regionalnych, jak również pozarządowych. Studenci IR-PUB będą kształcić się przez dwa semestry w Krakowie, a przez dwa w Sienie.

Wszystkie informacje, harmonogramy, wytyczne, wymagane dokumenty dot. tegorocznej rekrutacji można znaleźć na stronach uczelni: rekrutacja.uj.edu.pl, uj.edu.pl, misja.uj.edu.pl.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  V edycja Legii Akademickiej w WAT

  W nowym roku akademickim startuje już piąta edycja Legii Akademickiej w Wojskowej Akademii Technicznej. To zajęcia teoretyczne, które odbywają...

 2. Na uczelniach /

  Projekt Akademii WSB - wspólne szkolenia górskich służb ratowniczych z Polski i Słowacji

  Dwa dni szkoleń praktycznych, wzrost jakości wykonywanych usług, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na transgranicznych obszarach polsko-słowac...

 3. Na uczelniach /

  Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

  W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (awans z pozycji 6. na 3.) i jest jedyną...

 4. Na uczelniach /

  "Studia z Przyszłością" dla kierunków APS

  Kierunki "Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka" oraz "Praca socjalna" na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z sukcesem...

Katalog kierunków