KierunkiStudiów.pl

Menu

29.06.2022, 11:03

Najlepsze prawo - UJ zwycięzcą kolejnego rankingu

Już po raz 16. redakcja "Dziennika Gazety Prawnej" wyłoniła zwycięzców Rankingu Wydziałów Prawa. Wśród uczelni publicznych pierwsze miejsce - podobnie jak przed rokiem - zajął Uniwersytet Jagielloński, za którego plecami rozegrała się zacięta batalia o 2. miejsce. W konsekwencji ex aequo zajęły je Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. Trzecie miejsce przypadło z kolei Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W tym roku maksymalnie można było uzyskać 117 pkt. w następujących kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów oraz zdawalność na aplikacje prawnicze. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) zdobył łącznie 104,1 pkt. W poszczególnych częściach rankingu otrzymał następujące oceny: kadra (26,5 punktów na 29 możliwych), jakość i warunki kształcenia (41,5 pkt. na 47,5 możliwych), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (27,4 pkt. na 30,5 możliwych - 1. miejsce) i zdawalność studentów na aplikację (8,7 pkt. na 10 możliwych - 1. miejsce).

- Uniwersytet Jagielloński przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Jednym z jej celów jest kształcenie zintegrowane z nauką i otoczeniem. Na WPiA UJ pracujemy obecnie nad kompleksową reformą programów obowiązujących na studiach prawniczych, którą chcielibyśmy wdrożyć do 2025 roku. Opiera się ona na założeniach, które uwzględniają zakładaną sylwetkę naszego absolwenta funkcjonującego w określonym otoczeniu społecznym i cywilizacyjnym w czasach globalizacji i rozwoju nowych technologii, potrzebę internacjonalizacji procesu kształcenia i interdyscyplinarności w podejściu do edukacji prawnej oraz innowacyjność programu studiów. Idee te chcemy urzeczywistniać w powiązaniu z badaniami prowadzonymi w priorytetowych dla studiów prawniczych obszarach, takich jak społeczeństwo przyszłości, dziedzictwo kulturowe, świat cyfrowy i człowiek w środowisku. W ramach reformy chcemy, aby jak największa liczba zajęć była ukierunkowana na umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Planujemy jednocześnie wykorzystywać nabyte w czasie pandemii doświadczenia i umiejętności: kształcenie e-learningowe, asynchroniczne sposoby nauczania czy rozwój indywidualnych ścieżek kształcenia w formie tutoringu naukowego - mówi na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" dziekan WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  WST - Akademią Śląską Nauk Stosowanych

  Nowa akademia na śląskiej mapie szkół wyższych.Po kilkunastu latach ciężkiej pracy i starań, od dziś Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ofic...

 2. Na uczelniach /

  MWSLiT najlepszą specjalistyczną uczelnią logistyczną w Polsce

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz kolejny w Rankingu Uczelni Niepublicznych – Perspektywy 2022 zdobyła bar...

 3. Na uczelniach /

  UJ z laurem w konkursie Genius Universitatis 2022

  Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa odbyła się kolejna edycja największego i najbardziej rzetelnego konkurs na kreatywną rekrutację szkoły...

 4. Na uczelniach /

  Kolejny sukces UJ w rankingu najlepszych uczelni na świecie

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie awansował o kolejnych kilkanaście miejsc w rankingu najlepszych uniwersytetów na świecie na rok 2023, co sp...

Katalog kierunków