KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Nowe studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UJ

25.07.2022, 11:37

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Wydział Prawa i Administracji UJ, najstarszej polskiej uczelni od roku akademickiego 2022/2023 uruchamia nowe kierunku studiów podyplomowych: inspektor ds. zgodności - ochrona sygnalistów, ochrona praw człowieka w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz prawo bankowe.

Kierunki te, prowadzone przez najlepszych specjalistów z dziedziny, pozwolą na uzyskanie kompetencji poszukiwanych obecnie na rynku pracy i zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu nowych regulacji prawnych.
 
Studia dotyczące Inspektora ds. zgodności są prawdopodobnie pierwszymi studiami podyplomowymi na uniwersytecie publicznym w Polsce. Nadto, w odróżnieniu do dotychczasowych, będą dotyczyły regulacji polskich, które powinny zostać wdrożone do końca bieżącego roku. Absolwent naszych studiów powinien uzyskać kompetencje do profesjonalnego przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia postępowań następczych. >>Więcej<<
 
Studia dotyczące RODO mają charakter zaawansowany. Skierowane się do osób, które albo posiadają już wiedzę i doświadczenie lub posiadają wykształcenie prawnicze. Absolwent studiów otrzyma pogłębioną wiedzę na temat prawa administracyjnego, która pozwoli mu dokonywać krytycznej analizy rozpowszechnionej nadinterpretacji RODO. >>Szczegółowe informacje<<

Przez prawo bankowe należy rozumieć całokształt norm prawnych regulujących strukturę, organizację i działalność banków. Prawo bankowe prywatne reguluje zobowiązaniowe, rzeczowe i korporacyjne stosunki prawne, o kwalifikowanej stronie podmiotowej. Prawo bankowe publiczne reguluje m.in. zasady tworzenia i działania banków, a także zasady sprawowania nadzoru bankowego i funkcjonowania Banku Centralnego.
Podczas zjazdów uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość zapoznania się z prawem bankowym rozumianym jako zespół przepisów regulujących działalność bankową w Polsce. W ramach zajęć omawiana jest terminologia, systematyka, pojęcia i instytucje prawa bankowego, a także orzecznictwo sądowe i podglądy wyrażane w nauce, które mają znaczenie dla tej dziedziny prawa.

Zajęcia prowadzone będą w formie hybrydowej, a uczestnicy, według własnego wyboru, będą mogli uczestniczyć w kursie zdalnie lub stacjonarnie. Rekrutacja jest prowadzona od 15 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku za pośrednictwem platformy irk.uj.edu.pl.

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2022/2023 /

  Ruszyła rekrutacja 2022/2023 na Politechnice Śląskiej!

  Ruszyła rekrutacja na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej. Oferta jedynej na Śląsku uczelni badawczej na I i II sto...

 2. Rekrutacja 2022/2023 /

  Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe i studia MBA w WST w Katowicach

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicacg przedłuża rekrutację na semestr zimowy studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 do 15 październ...

 3. Rekrutacja 2022/2023 /

  Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 w WST już 9 maja 2022

  Od 9 maja 2022 r. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oficjalnie rozpoczyna rekrutację na studia I i II stopnia.Niezmiennie, głównymi atutami...

 4. Rekrutacja 2022/2023 /

  Otwarcie systemu rekrutacyjnego na SGH

  22 czerwca o godz. 12 został otwarty system rekrutacji (ISR) na studia na rok akademicki 2022/2023 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ucz...

Katalog kierunków