KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Śląskiej z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia

16.03.2023, 20:22

Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Śląskiej z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia

Kierunek inżynieria biomedyczna prowadzony przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej uzyskał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku". Decyzję o przyznaniu certyfikatu podjęło Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jest ona efektem wizytacji PKA, która odbyła się w 2022 roku.

O wadze wyróżnienia świadczy fakt, że PKA przyznaje przeciętnie około 20 certyfikatów rocznie, a dotyczy to wszystkich uczelni w Polsce i wszystkich prowadzonych kierunków studiów, związanych z wszystkimi dziedzinami nauk.

Kierunek inżynieria biomedyczna, prowadzony przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej został wyróżniony w pierwszej kategorii. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej doceniło:

 • konstrukcję programu studiów: koncepcję, cele kształcenia i efekty uczenia się;
 • realizację programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się;
 • przyjęcie na studia, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie;
 • kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry;
 • infrastrukturę i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie;
 • politykę jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

Więcej informacji o Certyfikatach Doskonałości Kształcenia można znaleźć na stonie >>PKA<< oraz na stronie >>Kierunek inżynieria biomedyczna z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia!<<

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2023/2024 /

  Koniec zapisów na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie

  Zakończyły się zapisy na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, które Uczelnia prowadziła w pierwszej rekrutacji na rok akademick...

 2. Rekrutacja 2023/2024 /

  Dodatkowa rekrutacja w UJD w Częstochowie

  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 24 lipca 2023 r. uruchomił dodatkową rekrutację na studia na rok akademicki 2023/2024. Zapisy trwają do 12 wr...

 3. Rekrutacja 2023/2024 /

  Studia II stopnia w języku angielskim w WAT – rekrutacja trwa!

  W Wojskowej Akademii Technicznej do 1 lutego 2024 r. trwa rekrutacja na studia II stopnia, prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się od semes...

 4. Rekrutacja 2023/2024 /

  Rekrutacja uzupełniająca w SGH

  4 września 2023 r. o godz. 12.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na studia I i II stopnia na zas...

Katalog kierunków