KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat nowoczesnego pielęgniarstwa w WSIiZ

10.05.2023, 12:18

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat nowoczesnego pielęgniarstwa w WSIiZ

Już 25 maja 2023 r. odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa: https://pielegniarstwo-wsiiz.syskonf.pl/. Organizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - uczelnia prowadząca kształcenie m.in. na studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, a współorganizatorem Grupa LUX MED Sp. z o.o., lider rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i członek międzynarodowej Grupy BUPA, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Niniejsza konferencja z pewnością zgromadzi przedstawicieli różnych zawodów medycznych, w tym przede wszystkim pielęgniarki/ pielęgniarzy, skupiających się wokół problematyki ochrony zdrowia. Będzie to pierwsze z cyklu wydarzeń pozwalających na merytoryczną współpracę interdyscyplinarną oraz dyskusję i wymianę poglądów dotyczących znaczenia zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza we współczesnym systemie ochrony zdrowia. Dążeniem współorganizatorów jest spotkanie czołowych specjalistów reprezentujących różne obszary współczesnego systemu ochrony zdrowia, którzy mają szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Konferencja obejmie tematycznie m.in. takie obszary jak: wyzwania współczesnej opieki zdrowotnej w aspekcie funkcji i roli pielęgniarki, bezpieczeństwo pacjenta – wyzwania oraz problemy organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie z uwzględnieniem aspektów prawnych, oraz zagadnienia związane z nowoczesnym pielęgniarstwem, jak Evidence Based Nursing Practice czy model Primary Nursing, jak również odniesienie do roli pielęgniarki w systemie e-Zdrowia.

Organizacja niniejszej konferencji jest wynikiem współpracy, jaką Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nawiązała z Grupą LUX MED Sp. z o. o., Partnerem Strategicznym kierunku Pielęgniarstwo [studia I stopnia]. Uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, WSIiZ w Warszawie otrzymała decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 listopada 2022 r. W związku z tym aktualnie prowadzona rekrutacja na studia, pozwoli na uruchomienie pierwszego cyklu kształcenia od 1 października 2023 r.

Mimo tego, że pierwsi studenci przedmiotowego kierunku kształcenie rozpoczną od roku akademickiego 2023/2024, to warto zauważyć, że Uczelnia jest już teraz w posiadaniu doskonale wyposażonej infrastruktury pozwalającej na nabycie praktycznych umiejętności w tym m.in. pracownię anatomii człowieka, pracownię fizjologii człowieka, pracownię pierwszej pomocy przedmedycznej, pracownię badań fizykalnych, dwie pracownie umiejętności pielęgniarskich oraz pracownię biochemii i pracownię mikrobiologii.

Należy również zaznaczyć, że już na etapie ubiegania się o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów, Uczelnia nawiązała szereg porozumień z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, gdzie studenci będą mogli odbywać zarówno zajęcia kliniczne, jak i studenckie praktyki zawodowe. Oczywiście z uwzględnieniem, że większość zajęć będzie odbywać się w podmiotach należących do Grupy LUX MED Sp. z o.o.
Nad organizacją, ale przede wszystkim jakością kształcenia czuwać będzie – dr n. o zdr. Grażyna Dykowska – Kierownik Instytutu Zdrowia ds. Pielęgniarstwa, która przy zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry dydaktycznej oraz podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego, z powodzeniem tworzyła program studiów I stopnia o profilu praktycznym.

Rekrutacja na studia trwa do 25 września 2023 r. lub do wyczerpania miejsc, stąd zachęcamy do jak najszybszej rejestracji na studia oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów.  
>>Informacje o kierunku<<
>>Rejestracja online<<

Podobne artykuły

 1. Wykłady otwarte /

  „Naukowej Sesji Mistrzów PK” - śmiałe projekty z Politechniki Krakowskiej

  Zbudowali i z powodzeniem przeprowadzili misję sondy stratosferycznej, stworzyli betonowy kajak, który nie tonie, opracowali innowacyjne hydroż...

 2. Wykłady otwarte /

  Projekt edukacyjny "Odkrywaj świat z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie"

  Na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia dla szkół średnich w ramach projektu edukacyjnego pt. "Od...

 3. Wykłady otwarte /

  7. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki

  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na siódmą edycję Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE pod hasłem: "Nauka da nam przyszłość". UJ...

 4. Wykłady otwarte /

  Cykl wykładów popularnonaukowych na UJ dla uczniów "Naukowe Czwartki"

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji "Naukowych Czwartkó...

Katalog kierunków