KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • MWSLiT we Wrocławiu partnerem projektu WE - TRANSFORM

22.06.2023, 15:08

MWSLiT we Wrocławiu partnerem projektu WE - TRANSFORM

W ramach projektu WE-TRANSFORM CILT(UK)-Polska wraz z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu badają wpływ automatyzacji i cyfryzacji transportu na wymagane umiejętności i wiedzę przyszłych pracowników. Do tej pory w ramach projektu zorganizowano spotkania grup fokusowych oraz wywiady eksperckie, których celem było zbadanie wpływu automatyzacji i cyfryzacji na branże TSL oraz opracowanie scenariuszy, które pozwolą pracownikom skutecznie sprostać wyzwaniom, które niesie przyszłość. Kolejnym krokiem współpracy w ramach projektu WE-TRANSFORM będzie opracowanie głównych wniosków z badań i rekomendacji, które zostaną przedstawione Komisji Europejskiej.

Projekt WE-TRANSFORM to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu płynne przejście europejskich pracowników branży transportowej na cyfryzację i automatyzację. Rozpoczęty w grudniu 2020 r. projekt koncentruje się na podnoszeniu umiejętności i wiedzy pracowników w sferze transportu, aby przygotować ich na wyzwania szybko zmieniającego się środowiska cyfrowego.

Projekt ma na celu stworzenie sieci interesariuszy i ekspertów z branży transportowej, co ułatwi dzielenie się wiedzą, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i stymulowanie zmiany polityki. Działania te obejmują szereg wydarzeń, warsztatów i programów szkoleniowych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników i wspieranie przejścia do bardziej zdigitalizowanego i zautomatyzowanego sektora transportu.
WE-TRANSFORM ma na celu stworzenie zorganizowanego i kolektywnego podejścia do badań, komunikacji i wdrażania zmian na rynku pracy, co zapewni nie tylko możliwość przewidywania jakie będą nowe niezbędne umiejętności, lecz również pozwoli na ich rozwijanie. Projekt łączy forum interesariuszy w celu współpracy międzynarodowej w oparciu o wiedzę fachową pochodzącą od 34 partnerów oraz ich rady doradczej. Powstałe w ten sposób międzynarodowe centrum dostarczające wiedzy i danych, będzie wspierać generowanie programu opartego na dowodach i zorientowanego na działanie. Program ten powinien pomóc decydentom w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze skutkami automatyzacji dla pracowników w sektorze transportu.

WE-TRANSFORM to europejski projekt H2020 składający się z konsorcjum 34 partnerów z 16 krajów europejskich i pozaeuropejskich.

Zapraszamy do przyłączenia się do zbliżających się 5. Warsztatów Forum Interesariuszy w Wiedniu 5th Stakeholder Forum Workshop in Vienna!

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Studia podyplomowe na Akademii Śląskiej – rekrutacja do 30 października 2023 r.

  Akademia Śląska w Katowicach zaprasza do trwającej rekrutacji III edycji studiów podyplomowych oraz studiów MBA (Master of Business Admi...

 2. Na uczelniach /

  Uczelnia UJD w Częstochowie w gronie Uniwersytetów Europejskich!

  Sojusz COLOURS, którego członkiem jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, uzyskał status Uniwersytetu Europejskiego. Będzie współ...

 3. Na uczelniach /

  Sesja posterowa w WSIiZ - 27-28 września 2023 r.

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia ma zaszczyt zaprosić pracowników naukowych, akademickich oraz studentów do udziału w sesji posterowej...

 4. Na uczelniach /

  Śląski Festiwal Nauki

  Kilkaset aktywności popularyzujących naukę i sztukę – wykłady, warsztaty, pokazy naukowe, wystawy, koncerty, rozmowy, debaty i spotkania z gośćm...

Katalog kierunków