KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Studia II stopnia w języku angielskim w WAT – rekrutacja trwa!

08.01.2024, 08:12

Studia II stopnia w języku angielskim w WAT – rekrutacja trwa!

W Wojskowej Akademii Technicznej do 1 lutego 2024 r. trwa rekrutacja na studia II stopnia, prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się od semestru letniego 2023/2024. Studia adresowane są do obywateli polskich i cudzoziemców. Kandydaci powinni potwierdzić odpowiednim certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Uwzględniając wymagania współczesnego rynku pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się językiem angielskim, w ofercie kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej znalazło się siedem kierunków studiów w języku angielskim.

Rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim obejmuje kierunki:

 • Chemistry (Chemia);
 • Data science (Analiza danych);
 • Electronics and Telecommunications (Elektronika i telekomunikacja);
 • Geodesy and Geoinformatics (Geodezja i geinformatyka);
 • Materials Engineering (Inżynieria materiałowa);
 • Mechanical Engineering (Mechanika i budowa maszyn);
 • Optoelectronic (Optoelektronika).

WAŻNE INFORMACJE

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Należy wybrać zakładkę Studies in English.

Termin składania dokumentów – do 1 lutego 2024 r.

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK należy dostarczyć do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

W przypadku dokumentów zagranicznych należy dostarczyć:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • dyplom zagraniczny opatrzony apostille wraz z suplementem lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany (oryginał),
 • tłumaczenie dyplomu oraz suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości (oryginał),
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (oryginał),
 • kopię paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu).

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się na stronie WAT oraz w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2024/2025 /

  Nowy kierunek w Akademii Śląskiej

  Akademia Śląska (dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) znana przede wszystkim z kierunków technicznych, artystycznych oraz medycznych...

 2. Rekrutacja 2024/2025 /

  Informatyka konkuruje z mocnymi klasykami w PK

  Politechnika Krakowska przedstawiła raport po I cylku rekrutacji na studia. Informatyka, informatyka stosowana, architektura, budownictwo, informatyk...

 3. Rekrutacja 2024/2025 /

  Akademia Śląska otwiera rekrutację - 6 maja 2024 r.

  Od 6 maja 2024 r. kandydaci do Akademii Śląskiej w Katowicach mają możliwość rekrutacji na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz studia p...

 4. Rekrutacja 2024/2025 /

  Rozpoczęła się rekrutacja 2024/2025 w MWSLiT we Wrocławiu

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2024/2025. Dzięki kontaktom z praktykami i sz...

Katalog kierunków