KierunkiStudiów.pl

Menu

08.05.2007, 08:09

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w 2007/2008

Czas matur rozpoczęty. Przed maturzystami jeszcze wiele zmagań, ale już spora część z Was myśli o składaniu dokumentów na studia i wyborze odpowiedniego kierunku. Aby zarejestrować się na wybraną uczelnię, najczęściej wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej uczelni. Jednak, by dopełnić wszelkich formalności, należy również dokonać opłaty rekrutacyjnej, której wysokość zależy od wybranego kierunku studiów, a także od uczelni.

Chociaż Ministerstwo stara się przekonać uczelnie, aby od jednego kandydata pobierały tylko jedną opłatę, niezależnie od tego, na ile kierunków startuje, to kandydat musi się liczyć z tym, że będzie jednak musiał zapłacić za każdy kierunek. Dlatego warto już teraz znać wysokość opłaty rekrutacyjnej i ilość kierunków, na które będziecie składać aplikacje, by móc zaplanować budżet. A może się zdarzyć, że wydatek ten będzie całkiem spory.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i informacje pojawiające się w prasie na ten temat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 kwietnia wydało komunikat w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008.

Biorąc pod uwagę sytuację materialną wielu polskich rodzin oraz prognozowany, niewielki (1,9%) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2007 r., określono wysokość maksymalnej opłaty na poziomie roku 2006/2007 tj.

 • 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz na kierunki: architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz,
 • 100 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany sprawności fizycznej,
 • 85 złotych – na pozostałe kierunki studiów.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Natomiast rektor danej uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty uwzględniając zasadę, iż opłata ta nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia. Dlatego można się spodziewać ewentualnie niższych opłat, ale nie mogą być one wyższe.

 

Uczelnia
Opłata rekrutacyjna
Opłata za każdy następny kierunek studiów
Uniwersytet Karydanała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie UKSW
85 zł
25 zł
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SGH
85 zł
85 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu UMK
150 zł - kierunki, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych
100 zł - kierunki, na których obowiązuje sprawdzian sprawności fizycznej
75 zł - pozostałe kierunki
150 zł
100 zł
75 zł
Uniwersytet Gdański UG
85 zł
b.d.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie UJ
65 zł
b.d.
Uniwerystet Warszawski UW
80 zł
80 zł
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu AE
85 zł
b.d.
Akademia Medyczna w Gdańsku AM
85 zł
85 zł

 

Podobne artykuły

 1. Przydatne /

  Uniwersytet Jagielloński zwycięzcą rankingu Perspektyw 2020

  Opublikowano wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Uniwersytet Jagielloński uzyskał stuprocentowy wskaźnik rankingowy i zajął pi...

 2. Przydatne /

  Ranking reputacji uczelni

  Po raz trzeci Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przygotowała ranking reputacji polskich uczelni. W tegorocznym zestawieniu...

 3. Przydatne /

  Jakość kształcenia

  W uczelniach i jednostkach prowadzących kształcenie powinien funkcjonować wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. Te jakości określa uchw...

 4. Przydatne /

  Tytuły zawodowe absolwentów szkół wyższych

  Kiedy magister, kiedy inżynier, a kiedy magister inżynier? Wszystko zależy od tego jaki kierunek studiów skończysz i na jakim poziomie k...

Katalog kierunków