KierunkiStudiów.pl

Menu

29.06.2017, 13:49

Ranking reputacji uczelni

Po raz trzeci Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przygotowała ranking reputacji polskich uczelni. W tegorocznym zestawieniu ogólnym placówek publicznych pozycję lidera utrzymuje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zdaniem ankietowanych najlepsze perspektywy zawodowe zapewniają ex aequo Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska. Pod względem znajomości uczelni czołowe miejsca zajmują Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska. Jako prestiżowe publiczne uczelnie najwięcej badanych wskazało Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pod względem atmosfery medialnej wokół uczelni wśród publicznych szkół wyższych najlepiej wypadły Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska oraz Szkoła Główna Handlowa.

W rankingu ogólnym reputacji niepublicznych uczelni magisterskich ponownie liderami zestawienia są ex aequo Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Z punktu widzenia najlepszych perspektyw zawodowych respondenci najwyżej ocenili Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W grupie uczelni niepublicznych pod względem znajomości w czołówce zestawienia znalazły się Collegium Civitas w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Jako najbardziej prestiżowe określono z kolei: Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w Warszawie, Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie i Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Na czele rankingu generalnego państwowych wyższych szkół zawodowych znalazła się Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, która jest też liderem zestawienia szkół z najlepszymi perspektywami zawodowymi. W zestawieniu dotyczącym znajomości państwowych szkół wyższych zawodowych pierwsze miejsce zajęła Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Największym prestiżem w tej kategorii cieszy się natomiast Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

O badaniu:

Badanie reputacji zostało przeprowadzone przez Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Pomiar wykonano na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów metodą CAWI. Próba była kwotowana wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 15 lat wzwyż dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. W badaniu wzięło udział 1089 osób.

Metodologię pomiaru opracowała prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie zachowań konsumenckich z agencji badawczej Maison&Partners.

Żródło: http://www.proto.pl//aktualnosci/ranking-reputacji-uczelni

Podobne artykuły

 1. Przydatne /

  Uniwersytet Jagielloński zwycięzcą rankingu Perspektyw 2020

  Opublikowano wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Uniwersytet Jagielloński uzyskał stuprocentowy wskaźnik rankingowy i zajął pi...

 2. Przydatne /

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej w 2007/2008

  Czas matur rozpoczęty. Przed maturzystami jeszcze wiele zmagań, ale już spora część z Was myśli o składaniu dokumentów na studia i wyborze...

 3. Przydatne /

  Jakość kształcenia

  W uczelniach i jednostkach prowadzących kształcenie powinien funkcjonować wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. Te jakości określa uchw...

 4. Przydatne /

  Tytuły zawodowe absolwentów szkół wyższych

  Kiedy magister, kiedy inżynier, a kiedy magister inżynier? Wszystko zależy od tego jaki kierunek studiów skończysz i na jakim poziomie k...

Katalog kierunków