Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  reżyseria dźwięku 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  reżyseria dźwięku 
Pozycje :: : 1 - 4 z 4
Kierunek studiów / artystyczne / reżyseria dźwięku 
studia artystyczne, kierunek: REŻYSERIA DŹWIĘKU

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Absolwent powinien być przygotowany do pracy z dźwiękiem w formach audytywnych i audiowizualnych – artystycznych, fizyczno-matematycznych oraz technicznych. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę humanistyczną oraz znać zagadnienia psychofizjologii słyszenia, akustyki, akustyki muzycznej, elektroakustyki, kształtowania przestrzeni akustycznej, informatyki, analizy sygnałów fonicznych oraz zasad przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii form i stylów muzycznych oraz umiejętności warsztatowe umożliwiające realizowanie nagrań dźwiękowych – fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i filmowych. Absolwent powinien być przygotowany do realizacji opracowania dźwiękowego i muzycznego krótkich form filmowych, telewizyjnych i teatralnych oraz nagrań muzyki rozrywkowej. Powinien być przygotowany do pracy w charakterze realizatora dźwięku, asystenta reżysera dźwięku, montażysty dźwięku i ilustratora dźwięku.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z obszaru akustycznej realizacji nagrań dźwiękowych.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki artystycznej oraz nauk humanistycznych i technicznych. Powinien umieć posługiwać się zaawansowanym warsztatem artystycznym i korzystać z pogłębionej świadomości estetycznej.


STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

matematyka, akustyka, elektroakustyka, podstawy historii filmu, kształcenie słuchu, czytanie partytur, propedeutyka muzyki elektroakustycznej, montaż cyfrowy, podstawy reżyserii muzycznej, podstawy reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, fonograficzna analiza partytur, montaż muzyczny, nagrania dokumentalne, ilustracja dźwiękowa, solfeż barwy, technika studyjna, aranżacja, instrumentacja symfoniczna, estetyka dzieła filmowego, historia filmu, reżyseria muzyczna, reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, analiza obrazu fonograficznego, realizacja muzyki elektroakustycznej, technologia postprodukcji w formach audiowizualnych, estetyka dźwięku w filmie, realizacja nagrań dokumentalnych, produkcja nagrań i prawo autorskie;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować reżyserię dźwięku:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
  • studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych,
  • filmowych grupach produkcyjnych,
  • przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwent powinien być przygotowany do:
  • samodzielnej pracy jako reżyser lub producent muzyczny w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych oraz jako operator dźwięku w filmowych grupach produkcyjnych,
  • samodzielnego prowadzenia studia nagraniowego lub postprodukcyjnego,
  • uczestniczenia w badaniach z zakresu nagrań dźwiękowych oraz w badaniach akustycznych.

  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
tel. 52 321 15 25, 52 321 05 82 w. 28
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 43 75
  Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
tel.: 22 827 72 41, fax 22 827 83 06
  Ż=== miejsce dla uczelni posiadającej w ofercie dydaktycznej ten kierunek===|Ż  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 4 z 4
Generated in 1.17853 Seconds