Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  inżynieria biomedyczna 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  inżynieria biomedyczna 
Pozycje :: : 1 - 18 z 18
Kierunek studiów / techniczne / inżynieria biomedyczna 
studia techniczne, kierunek: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.

Absolwenci są przygotowani do:

 • współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu:

 • informatyki i elektroniki medycznej,
 • telematyki medycznej,
 • materiałów medycznych,
 • biomechaniki,
 • modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych,
 • technik obrazowania medycznego.
 • Absolwenci posiadają umiejętności:
 • formułowania biomedycznych problemów inżynierskich,
 • rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji korzystając z technik komputerowych,
 • obróbki i przesyłania informacji,
 • kierowania zespołami działalności twórczej,
 • wykazywania inicjatywy twórczej,
 • podejmowania decyzji.
Absolwenci są przygotowani do:
 • twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę,
 • stosowania współczesnych technik teleinformatycznych, biomechaniki, aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów,
 • rozwiązywania problemów badawczych i innowacyjnych,
 • wdrażania nowych rozwiązań.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

matematyka, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, fizyka, chemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwa, elektrotechnika i elektronika, biochemia, biofizyka, języki programowania, grafika komputerowa, metrologia, automatyka i robotyka, sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie, techniki obrazowania medycznego, elektroniczna aparatura medyczna, propedeutyka nauk medycznych, anatomia i fizjologia, biomateriały, biomechanika inżynierska, implanty i sztuczne narządy, prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej, systemy informatyczne w medycynie, telematyka medyczna, modelowanie struktur i procesów biologicznych, inżynieria tkankowa i genetyczna, metody badania biomateriałów i tkanek, inżynieria rehabilitacji ruchowej;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować inżynierię biomedyczną:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwenci przygotowani są do pracy w:
 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • administracji medycznej,
 • zapleczu technicznym medycyny,
 • przemyśle aparatury medycznej,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • jednostkach doradczych i konsultingowych.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Gold Bookmark 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 36 84

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Politechnika Częstochowska Gold Bookmark 
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Gold Bookmark  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 22 02, 12 628 22 22

Politechnika Łódzka Gold Bookmark  ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź (Sekcja Rekrutacji)
tel. 42 631 20 92, 42 636 61 58, fax 42 636 74 77

Politechnika Śląska w Gliwicach Gold Bookmark 
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

Politechnika Warszawska Gold Bookmark 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 22 234 74 12

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Gold Bookmark 
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 01, 52 374 94 11
  Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel. 85 746 90 00 do 09, fax 85 746 90 15
  Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00
  Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63
  Politechnika Lubelska ul. Bernardyńska 13, 20-109 Lublin
tel. 81 536 66 32, tel./fax 81 536 66 23
  Politechnika Poznańska
Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 35 48, fax 61 665 37 50
  Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 27 78
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
tel. 81 532 46 33, 81 534 67 39
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
  Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel. 68 328 32 70, 68 328 29 37, fax 68 324 55 97
  Ż=== miejsce dla uczelni posiadającej w ofercie dydaktycznej ten kierunek===|Ż  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 18 z 18
Generated in 1.75383 Seconds