Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  artystyczne  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
Pozycje :: : 1 - 21 z 21
Kierunek studiów / artystyczne / edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
studia artystyczne, kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien być przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać pogłębioną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę artystyczno-humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien umieć przygotowywać i upowszechniać przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent powinien posiadać umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Powinien być przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Świadome i aktywne uczestniczenie absolwenta w obecnych realiach kulturowych uwarunkowane jest wykształceniem następujących umiejętności:
  • refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury,
  • umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych,
  • własna, aktywna działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych ("czystych" i użytkowych),
  • umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

historia sztuki, antroposfera i ikonosfera, percepcja wizualna i twórczość artystyczna, upowszechnianie, animacja i promocja kultury wizualnej, rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia, kultura i sztuka współczesna, projekty twórcze, kreacje wizualne i multimedialne;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Predyspozycje i aktywność pozwalają absolwentowi prowadzić samodzielną, twórczą pracę zawodową oraz podjąć pracę w charakterze:
  • pedagoga-artysty w dającym średnie wykształcenie szkolnictwie artystycznym, ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
  • animatora działań twórczych w placówkach pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych itp.);
  • promotora twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, aukcjach, czasopismach specjalistycznych);
  • krytyka sztuki (w mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych),
  • nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Stosując najnowsze technologie komputerowe możesz zostać cenionym projektantem sztuki użytkowej, autorem prac w środkach masowego przekazu i innych mediach. Możesz projektować scenografię, być współtwórcą filmówAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. 22 589 36 78, fax 22 658 11 18

Gdańska Szkoła Wyższa Gold Bookmark  ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43
  Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ul. Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
tel./fax. 71 343 25 37, fax 71 346 03 27
  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Plac Matejki 13, 31-157 Kraków
tel. 12 299 20 43, 12 299 20 30, fax 12 422 65 66
  Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
tel. 42 254 75 98, fax 42 254 75 60
  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
tel. 58 301 44 40, fax 058 301 22 00
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 45 45, fax 18 443 46 08
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
Biuro Rekrutacji tel. 32 418 23 18
  Politechnika Poznańska
Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 35 48, fax 61 665 37 50
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
tel. 61 855 25 21, fax 61 852 80 91
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 43 75
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 28, 41 349 72 94, fax 41 349 72 01
  Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. 77 541 59 89
  Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. 17 872 10 00
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel.  48 361 70 00, fax 48 361 70 21
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn-Kortowo
tel. 89 523 38 35, 89 523 43 87
  Ż=== miejsce dla uczelni posiadającej w ofercie dydaktycznej ten kierunek===|Ż  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 21 z 21
Generated in 1.35030 Seconds