Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  geodezja i kartografia 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  geodezja i kartografia 
Pozycje :: : 1 - 27 z 27
Kierunek studiów / techniczne / geodezja i kartografia 
studia techniczne, kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Studia na kierunku geodezja i kartografia kształcą specjalistów w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarkę nieruchomościami.

Absolwent powinien:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii,
 • posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii,
 • wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych,
 • umieć określać i ewidencjonować stan własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji,
 • posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii Powinien posiadać umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, grafika inżynierska, informatyka, geomatyka, rachunek wyrównawczy, geodezja, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, kataster i gospodarka nieruchomościami, systemy informacji przestrzennej, zaawansowana matematyka, zaawansowane metody opracowywania obserwacji, geodynamika, cyfrowe przetwarzanie obrazu, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary przemieszczeń, satelitarne techniki pomiarowe, gospodarka nieruchomościami;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe (polowe).

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować geodezję i kartografię:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach pokrewnych,
 • małych firmach,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Gold Bookmark 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 36 84

Akademia Morska w Szczecinie Gold Bookmark 
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
tel. 91 480 94 00

Politechnika Warszawska Gold Bookmark 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 22 234 74 12

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Gold Bookmark  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, fax 261 837 938

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Gold Bookmark  WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
tel./fax 17 866 04 30, 32, 34

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Bronze Bookmark  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel. 22 457 23 00, fax 22 457 23 03
  Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 00-04, tel./fax 71 358 27 14
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 22, 52 339 30 21, 52 322 04 04, 500 149 149
  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 40 64, fax 16 624 46 50, tel./fax 16 624 46 40
  Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00
  Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel. 41 342 44 44, fax 41 344 29 97
  Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 27 78
  Radomska Szkoła Wyższa ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom
tel./fax 48 344 13 97, 48 344 13 52
  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (rektorat) 42 664 66 01, (informacja) 42 664 66 25/32
(rekrutacja) 42 664 66 56, fax 42 636 62 51
  Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa
tel. 22 675 88 65, 22 675 88 67, fax 22 675 88 66
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 68 85
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
tel. centrala 71 320 50 20, fax 71 320 54 04
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 42 74
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn-Kortowo
tel. 89 523 38 35, 89 523 43 87
  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 266 69 73, 41 266 49 94, fax 41 263 21 10
  Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
tel./fax 24 355 83 40
  Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław
tel. 71 788 96 66, 71 782 22 22
  Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 36 40
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 19, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441 04 03, 18 441 09 70
  Ż=== miejsce dla uczelni posiadającej w ofercie dydaktycznej ten kierunek===|Ż  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 27 z 27
Generated in 1.42103 Seconds