Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  społeczne  bezpieczeństwo narodowe 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  społeczne  bezpieczeństwo narodowe 
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 51
Kierunek studiów / społeczne / bezpieczeństwo narodowe 
studia społeczne, kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien rozumieć oraz umieć analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Powinien znać istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Powinien znać zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.
Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego.


STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

filozofia, historia, geografia, ekonomia, wiedza o państwie i prawie, administracja, organizacja i zarządzanie, współczesne systemy polityczne, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, logistyka w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, socjologia, psychologia zagrożeń, historia bezpieczeństwa, geografia bezpieczeństwa, prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, metodologia badań bezpieczeństwa;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia lub konwersatoria.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować bezpieczeństwo narodowe:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
  • strukturach administracji publicznej,
  • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych,
  • zespołach reagowania kryzysowego,
  • instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Gold Bookmark 
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel. 24 366 41 00, 24 366 41 49, 24 366 41 50, fax 24 366 41 48

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 663 11 00, 12 663 14 01

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Gold Bookmark  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, fax 261 837 938

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu Gold Bookmark  ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
tel. 61 851 05 18, 61 670 33 11

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Gold Bookmark  ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia
tel. 58 661 88 71, 58 661 89 55

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 98 13 do 16; tel./fax 23 692 53 98
  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
tel. 058 626 27 35, 058 626 25 25, fax 058 626 29 96
  Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
tel. 022 681 32 54, fax 022 681 31 45
  Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75
  Bydgoska Szkoła Wyższa ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel. 52 584 10 03, fax 52 584 10 02
  Dobra Uczelnia - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
tel./fax 22 616 15 66
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 00-04, tel./fax 71 358 27 14
  Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
tel. 12 292 74 00, 12 433 99 01/00
  Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach ul. Żagańska 11, 68-200 Żary
tel. 68 363 00 55, fax 68 374 20 40
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 65 30, fax 83 342 65 31
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
tel. 65 529 60 84, fax 65 529 60 82
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 721 60 21
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 84 638 34 44, 84 638 35 55, fax 84 638 35 00
  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (rektorat) 42 664 66 01, (informacja) 42 664 66 25/32
(rekrutacja) 42 664 66 56, fax 42 636 62 51
  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie ul. Mieszka I 61 C, 71-011 Szczecin
tel. 91 485 33 35
  Toruńska Szkoła Wyższa ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń
tel. 56 66 11 710, fax 56 66 10 712
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 28, 41 349 72 94, fax 41 349 72 01
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 100 (centrala)
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 22, fax 25 644 20 45
  Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444 10 00
  Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
tel. 85 745 70 00, fax 85 745 70 73
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 51
Generated in 1.64524 Seconds