Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  ekonomiczne  logistyka 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  ekonomiczne  logistyka 
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 42
Kierunek studiów / ekonomiczne / logistyka 
studia ekonomiczne, kierunek: LOGISTYKA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie
Absolwent studiów I stopnia powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Powinien znać istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Powinien rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Powinien umieć organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie:
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
 • doboru personelu i jego szkolenia.
Absolwent studiów I stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw.
Powinien:
 • być przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania wolnorynkowych strategii logistycznych,
 • znać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, istotę twórczego podejścia do biznesu oraz prawo normujące działalność logistyczną podmiotów gospodarczych,
 • rozumieć strategie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych, misję i cele logistyki przedsiębiorstw i innych organizacji, a także znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta,
 • umieć planować, organizować i realizować procesy logistyczne w podmiotach gospodarczych oraz wdrażać systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • umieć wskazywać rezerwy prowadzące do obniżenia całkowitych kosztów logistycznych,
 • umieć tworzyć nowy potencjał logistyczny przedsiębiorstw i organizacji, usprawniać zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach oraz wskazywać możliwości modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?
matematyka, statystyka, zarządzanie, inżynieria systemów i analiza systemowa, fizyka lub chemia, ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość, prawo, etyka zawodowa, towaroznawstwo, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia, logistyka  produkcji, logistyka dystrybucji, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ekonomika transportu, ekologistyka, projektowanie procesów, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne i teoria optymalizacji, zarządzanie logistyczne, rachunek kosztów działań logistycznych, marketing usług logistycznych, projektowanie systemów i procesów logistycznych, ubezpieczenia w logistyce, informatyka w logistyce, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektem;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować logistykę:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.Akademia Morska w Szczecinie Gold Bookmark 
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
tel. 91 480 94 00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Gold Bookmark  ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 04, fax 74 641 92 02

Politechnika Częstochowska Gold Bookmark 
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85

Politechnika Łódzka Gold Bookmark  ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź (Sekcja Rekrutacji)
tel. 42 631 20 92, 42 636 61 58, fax 42 636 74 77

Politechnika Opolska Gold Bookmark 
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel. 77 449 82 20

Politechnika Śląska w Gliwicach Gold Bookmark 
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (centrala) 22 593 10 00, Biuro Spraw Studenckich: 22 593 10 20

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Gold Bookmark  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, fax 261 837 938

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Gold Bookmark  ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 28 05, 32 262 03 07

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Bronze Bookmark  ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
tel. 58 660 74 10, 58 660 74 32, fax 58 621 12 70
  Bydgoska Szkoła Wyższa ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel. 52 584 10 03, fax 52 584 10 02
  Dobra Uczelnia - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
tel./fax 22 616 15 66
  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
tel. 71 324 68 42, fax 71 325 15 61
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
tel. 65 529 60 84, fax 65 529 60 82
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 84 638 34 44, 84 638 35 55, fax 84 638 35 00
  Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel. 85 746 90 00 do 09, fax 85 746 90 15
  Politechnika Poznańska
Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 35 48, fax 61 665 37 50
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel. 17 865 11 00, fax 17 854 12 60
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel. 41 342 44 44, fax 41 344 29 97
  Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58 563 00 90
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom
tel. 48 344 15 48, tel./fax 48 344 10 56
  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (rektorat) 42 664 66 01, (informacja) 42 664 66 25/32
(rekrutacja) 42 664 66 56, fax 42 636 62 51
  Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Toruniu ul. Rybaki 57, 87-100 Toruń
56 652 20 83
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. 32 257 70 00, 32 257 71 52, 32 257 71 18
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 28, 41 349 72 94, fax 41 349 72 01
  Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. 77 541 59 89
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 22, fax 25 644 20 45
  Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444 10 00
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 42
Generated in 2.01442 Seconds