Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  społeczne  stosunki międzynarodowe 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  społeczne  stosunki międzynarodowe 
<<  start < poprz. [1] 2 3 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 62
Kierunek studiów / społeczne / stosunki międzynarodowe 
studia społeczne, kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

To dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości, ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

prawo, ekonomia, demografia, statystyka, nauka o państwie, historia stosunków międzynarodowych, geografia polityczna i ekonomiczna, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki kulturalne, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe, integracja europejska, polityka zagraniczna Polski, teoria stosunków międzynarodowych, ekonomia rozwoju, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowa polityka społeczna, międzynarodowa ochrona środowiska, międzynarodowe rynki finansowe, międzynarodowe transakcje gospodarcze, globalizacja i regionalizacja, prognozowanie i symulacje międzynarodowe, prawo gospodarcze Unii Europejskiej;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować stosunki międzynarodowe:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Ukończenie stosunków międzynarodowych oznacza rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie, a także przygotowanie do pracy naukowej. Absolwenci, w zależności od obranej specjalności (np. międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka, amerykanistyka), będą mogli podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Absolwent stosunków międzynarodowych może pracować m.in. jako:

 • ekspert w ośrodkach analiz politycznych,
 • analityk i specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych,
 • doradca polityczny,
 • organizator spotkań publicznych,
 • specjalista do kontaktów z zagranicznymi instytucjami, organizacjami,
 • specjalista w dziedzinie dyplomacji,
 • dziennikarz piszący o bieżących wydarzeniach na świecie w środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji.
Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
 • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą,
 • ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi,
Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.Gdańska Szkoła Wyższa Gold Bookmark  ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Gold Bookmark  Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 37

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Gold Bookmark  ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 100, fax 16 73 55 101

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Gold Bookmark 
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (metro Pole Mokotowskie)
tel. 22 564 60 00, fax 22 849 53 12, rekrutacja: 22 564 98 58

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Gold Bookmark  ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel. 22 543 55 55,  801 333 339, tel./fax 22 543 54 30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Gold Bookmark 
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. 61 856 91 91, fax 61 856 91 93

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 633 63 77, 12 663 14 01

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Dewajtis 5, Warszawa (kampus 1)
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa (kampus 2)
tel. 22 561 88 00 (centrala), 22 569 96 92, 22 569 96 94 (rekrutacja)

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Uniwersytet SWPS w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 11, 22 517 96 35

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Gold Bookmark  ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 28 05, 32 262 03 07

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Bronze Bookmark  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel. 22 457 23 00, fax 22 457 23 03
  "Wschód - Zachód" Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka ul. Rewolucji 1905 r. 44, 90-213 Łódź
tel. 42 632 29 29, tel./fax 42 632 40 15
  Akademia Finansów w Warszawie
ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
tel. 22 811 60 01/02, 22 811 70 04
  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
tel. 058 626 27 35, 058 626 25 25, fax 058 626 29 96
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 827 93 49 lub 50
  Collegium Civitas w Warszawie
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 71 87 do 89
  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 00-04, tel./fax 71 358 27 14
  Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6 B, 59-101 Polkowice
tel. 76 746 53 51/53, fax 76 746 53 52
  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
tel. 22 619 28 90
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice
tel. 32 202 61 71, 32 202 70 19, 32 202 61 07, fax 32 202 61 06
  Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
tel. 12 292 74 00, 12 433 99 01/00
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 22, 52 339 30 21, 52 322 04 04, 500 149 149
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
tel/fax 82 565 88 94
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel. 17 865 11 00, fax 17 854 12 60
  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (rektorat) 42 664 66 01, (informacja) 42 664 66 25/32
(rekrutacja) 42 664 66 56, fax 42 636 62 51
  Toruńska Szkoła Wyższa ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń
tel. 56 66 11 710, fax 56 66 10 712
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 3 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 62
Generated in 1.54685 Seconds