Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  zarządzanie i inżynieria produkcji 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  techniczne  zarządzanie i inżynieria produkcji 
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 56
Kierunek studiów / techniczne / zarządzanie i inżynieria produkcji 
studia techniczne, kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny: budowy maszyn, budownictwa, inżynierii chemicznej, elektrotechniki i elektroniki, rolnictwa, transportu, towaroznawstwa, ochrony środowiska i innych z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania, prawa i finansów.
Kwalifikacje absolwenta studiów inżynierskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji obejmują:
 • wiedzę merytoryczną z zakresu:
 • odpowiedniej dziedziny inżynierskiej,
 • podstaw wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej,
 • umiejętności:
 • z danej dziedziny inżynierskiej,
 • z zakresu zarządzania - zarządzanie funkcjami technicznymi, takimi jak: projektowanie nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, ocena osiąganych wyników wraz z controlingiem technicznym i zarządzaniem kosztami, projektami (consulting przemysłowy i doradztwo), marketing, logistyka, dystrybucja, zarządzanie kapitałem i inwestycjami rzeczowymi,
 • organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych.

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwenci posiadają umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym:

 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
 • nadzorowania obiektów i systemów zarządzania,
 • doboru i szkolenia personelu,
 • zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • marketingu,
 • logistyki,
 • zarządzania inwestycjami rzeczowymi,
 • formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.
Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę inżynierską z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym:

 • zarządzania funkcjami technicznymi,
 • projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania,
 • doboru i szkolenia personelu,
 • oceny osiąganych wyników,
 • kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego,
 • marketingu,
 • logistyki i dystrybucji,
 • zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi,
 • rozwiązywania zadań technologicznych,
 • zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka lub chemia, mikro- i makroekonomia, prawo gospodarcze, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, zarządzanie strategiczne, organizacja systemów produkcyjnych, zintegrowane systemy zarządzania, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektem i innowacjami, systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować zarządzanie i inżynierię produkcji:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do:
 • twórczej działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania,
 • podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • podejmowania działalności gospodarczej,
 • kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości,
 • organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji.
Absolwenci powinni umieć współpracować z ludźmi oraz być przygotowani do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Absolwenci mogą pracować w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem inżynierii produkcji,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji,
 • innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Gold Bookmark 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 36 84

Akademia Morska w Szczecinie Gold Bookmark 
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
tel. 91 480 94 00

Gdańska Szkoła Wyższa Gold Bookmark  ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Politechnika Częstochowska Gold Bookmark 
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Gold Bookmark  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 22 02, 12 628 22 22

Politechnika Łódzka Gold Bookmark  ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź (Sekcja Rekrutacji)
tel. 42 631 20 92, 42 636 61 58, fax 42 636 74 77

Politechnika Opolska Gold Bookmark 
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel. 77 449 82 20

Politechnika Śląska w Gliwicach Gold Bookmark 
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

Politechnika Warszawska Gold Bookmark 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 22 234 74 12

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (centrala) 22 593 10 00, Biuro Spraw Studenckich: 22 593 10 20

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Gold Bookmark 
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. 61 856 91 91, fax 61 856 91 93

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Gold Bookmark 
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 01, 52 374 94 11

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Gold Bookmark  ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 28 05, 32 262 03 07

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Gold Bookmark  ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
tel. 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81, fax 32 258 92 64

Sopocka Szkoła Wyższa Bronze Bookmark  ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
tel. 58 555 83 80, fax 58 550 78 80
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 827 93 49 lub 50
  Bydgoska Szkoła Wyższa ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel. 52 584 10 03, fax 52 584 10 02
  Dobra Uczelnia - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
tel./fax 22 616 15 66
  Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
tel. 89 534 32 03, tel./fax 89 534 33 20
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 29 42 wew. 25
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 84 29, fax 87 562 84 30
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica
tel. 76 723 21 50 i 51, fax 76 723 29 00
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 45 45, fax 18 443 46 08
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz
tel. 67 250 01 87, fax 67 350 53 64
  Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
tel. 85 746 90 00 do 09, fax 85 746 90 15
  Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00
  Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63
  Politechnika Lubelska ul. Bernardyńska 13, 20-109 Lublin
tel. 81 536 66 32, tel./fax 81 536 66 23
  Politechnika Poznańska
Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 35 48, fax 61 665 37 50
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 56
Generated in 1.48814 Seconds