Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  kultury fizycznej  turystyka i rekreacja 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  kultury fizycznej  turystyka i rekreacja 
<<  start < poprz. [1] 2 3 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 88
Kierunek studiów / kultury fizycznej / turystyka i rekreacja 
studia kultury fizycznej, kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien posiadać wiedzę humanistyczną - pozwalającą poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce i rekreacji, przyrodniczą - dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek - środowisko; aktywność ruchową oraz ekonomiczną, organizacyjną i prawną - umożliwiającą ocenę i świadome wykorzystywanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej.
Absolwent powinien posiadać umiejętności:
 • kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji złożonych przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji,
 • samodzielnego opracowywania i realizacji imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych,
 • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
 • swobodnego nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umieć współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi.

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia i ochrona środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, podstawy turystki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, hotelarstwo, pedagogika czasu wolnego, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, produkcja roślinna i zwierzęca, jakość surowców i produktów spożywczych, żywienie człowieka, historia kultury, socjologia czasu wolnego, regiony turystyczne, informatyka w turystyce i rekreacji, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, doradztwo turystyczne, produkt turystyczny, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, bioróżnorodność;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria oraz ćwiczenia audytoryjne, projektowe lub terenowe.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki
zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować turystykę i rekreację:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym o charakterze rolniczym – po ukończeniu studiów inżynierskich) i do pracy w:
 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Gold Bookmark 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 36 84

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Gdańska Szkoła Wyższa Gold Bookmark  ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Gold Bookmark  ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 04, fax 74 641 92 02

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu Gold Bookmark  ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 90 15, fax 15 823 57 88

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (centrala) 22 593 10 00, Biuro Spraw Studenckich: 22 593 10 20

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Gold Bookmark 
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (metro Pole Mokotowskie)
tel. 22 564 60 00, fax 22 849 53 12, rekrutacja: 22 564 98 58

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Gold Bookmark 
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 43 75

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 422 10 33, fax 12 422 63 06

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Gold Bookmark  ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich: ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 389 28 11, 52 320 67 78

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. 042 635 40 00, fax 042 665 57 71, 042 635 40 43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" we Wrocławiu Gold Bookmark  ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław
tel./fax 71 788 94 29

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu Gold Bookmark  ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań
tel./fax 61 832 77 76

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Gold Bookmark  Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa
tel./fax 22 624 95 60, tel. 22 624 95 58

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Bronze Bookmark  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel. 22 457 23 00, fax 22 457 23 03

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie Bronze Bookmark  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel. 22 45 72 400

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Bronze Bookmark  al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
tel. 61 655 33 33, fax 61 655 32 27

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Bronze Bookmark  al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
tel. 91 422 46 30, fax 91 452 69 43

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Bronze Bookmark  ul. Młodzieżowa 31 a, 87-100 Toruń
tel. 56 660 92 00, tel./fax 56 660 92 07

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Bronze Bookmark  ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
tel. 71 356 16 46, 71 356 16 36, bezpłatna infolinia: 800 702 922

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Bronze Bookmark  ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58 341 94 52, tel/fax 58 348 82 20
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Bronze Bookmark 
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
tel. 91 449 41 11 (centrala)

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 98 13 do 16; tel./fax 23 692 53 98
  Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ul. Wiejska 1, 80-336 Gdańsk
tel. 58 55 47 305
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
tel. 12 683 10 00
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
tel. 61 835 50 00, 61 835 50 82
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 3 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 88
Generated in 1.25302 Seconds