Przejdź do treści

studia

Nawigacja: START arrow Uczelnie arrow Wyszukiwarka  Kierunek studiów  prawno-administracyjne  administracja 
Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  prawno-administracyjne  administracja 
<<  start < poprz. [1] 2 3 4 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 120
Kierunek studiów / prawno-administracyjne / administracja 
studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.
Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną.
Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. 

Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, socjologia i metody badań socjologicznych, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, statystyka z demografią, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, zasady ustroju politycznego państwa, postępowanie sądowo-administracyjne, fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej, historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej, system ochrony prawnej w Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, publiczne prawo konkurencji, prawo karne skarbowe, socjologia organizacji, przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej;

Przynajmniej 30% zajęć powinno być prowadzone w formie innej niż wykład – seminariów, ćwiczeń, konwersatoriów.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki
zobacz

JAKA UCZELNIA?


Gdzie możesz studiować administrację:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Ukończenie administracji otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.
Absolwenci administracji są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Pracują m.in.:
  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych,
  • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej,
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków,
  • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń,
  • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.
Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Gold Bookmark 
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Gdańska Szkoła Wyższa Gold Bookmark  ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Gold Bookmark  Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 41 37

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Gold Bookmark  ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 04, fax 74 641 92 02

Politechnika Opolska Gold Bookmark 
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel. 77 449 82 20

Politechnika Śląska w Gliwicach Gold Bookmark 
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62, 32 237 11 81

Politechnika Warszawska Gold Bookmark 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 22 234 74 12

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Gold Bookmark 
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (metro Pole Mokotowskie)
tel. 22 564 60 00, fax 22 849 53 12, rekrutacja: 22 564 98 58

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Gold Bookmark 
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel. 24 366 41 00, 24 366 41 49, 24 366 41 50, fax 24 366 41 48

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Gold Bookmark  ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel. 22 543 55 55,  801 333 339, tel./fax 22 543 54 30

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 663 11 00, 12 663 14 01

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Dewajtis 5, Warszawa (kampus 1)
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa (kampus 2)
tel. 22 561 88 00 (centrala), 22 569 96 92, 22 569 96 94 (rekrutacja)

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Gold Bookmark  ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 28 05, 32 262 03 07

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) w Warszawie Gold Bookmark 
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
tel 22 348 65 44, fax: 22 348 65 45

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Bronze Bookmark  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel. 22 457 23 00, fax 22 457 23 03

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Bronze Bookmark  ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
tel. 58 660 74 10, 58 660 74 32, fax 58 621 12 70
  Akademia Finansów w Warszawie
ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
tel. 22 811 60 01/02, 22 811 70 04

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 98 13 do 16; tel./fax 23 692 53 98
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. 64, 90-222 Łódź
tel. 42 63 15 800, 801
  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
  Akademia Polonijna w Częstochowie ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
tel. 34 36 84 226, fax 34 36 84 245
  ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie ul. Wolska 45, 01-201 Warszawa
tel. 22 321 85 85, fax 22 321 85 84
  Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
tel. 33 861 00 52 do 53
  Bydgoska Szkoła Wyższa ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel. 52 584 10 03, fax 52 584 10 02
  Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ul. Sokołowska 172, 08-110 Siedlce
tel. 25 632 03 87, 25 632 03 88
  Collegium Varsoviense w Warszawie ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
tel. 22 290 39 90 w. 1, 22 512 86 71, fax 22 205 04 11
  Do góry
<<  start < poprz. [1] 2 3 4 nast.  > koniec >>
Pozycje :: : 1 - 30 z 120
Generated in 1.55114 Seconds